I min sammanfattning från årets Tendensdagen konstaterade jag att mänsklighet – människor och mänskliga relationer –  blir allt viktigare för starka varumärken. I verklig styrka ligger också förmågan och modet att inse och erkänna sin egen svaghet. I dag är det mer betydelsefullt än någonsin. ”Tidigare kunde ett stort företag köpa sig fri från sin […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!