Företagen som drar ner på reklamen lever farligt. Det är ingen nyhet, även om det tål att upprepas. De som satsar sina pengar på prispromotion, skulle i stort sett lika gärna kunna skänka pengarna till kedjorna direkt.

Print Friendly
Läs mer

Två forskare på Handelshögskolan i Stockholm skall ägna två år till att studera svensk reklambransch från 1960 och framåt. Det är verkligen på tiden att reklamen kommer i fokus i den akademiska världen. Det kan bidra till att höja dess status. Men, det verkar som att forskarnas hypoteser leder dem fel redan från start.

Print Friendly
Läs mer

Puh! Nu är lågkonjunkturen över. Då behöver vi inte göra reklam längre. Ja, så verkar småföretagen resonera, om man ska tro en ny undersökning från Visma. Medan medlemmarna i Sveriges Annonsörer växlar upp, drar de mindre ner. Och så förblir de små. Börsbolagen är inte bättre. De satsar visserligen. Men struntar i vad de får ut av investeringarna.

Print Friendly
Läs mer

Förra året rivstartade reklammarknaden, efter lågkonjunkturen. Och i år kan vi räkna med fortsatt högtryck. De 10 procent av Sveriges Annonsörers medlemmar, som planerar att dra ner på investeringarna, kan nog få ångra sig. Men vi kan nog vänta en del förändringar i byrå/kund-samarbeten under kommande år. Byråerna bör satsa på mer kvalificerad rådgivning och lämna rutinjobben till kunderna själva.

Print Friendly
Läs mer

Konsumenter runt om i världen har i stort sett samma syn på hur företag och varumärken ska uppföra sig i de sociala medierna. Analysföretaget Millward Brown gjorde en stor, internationell undersökning om detta och listade ett antal viktiga punkter för företagens vägledning.

Print Friendly
Läs mer

Så länge jag kan minnas har byråvalsprocesser varit en källa till irritation i kommunikationsbranschen. Analysföretaget Regi genomförde i höstas en undersökning där byråledare och kommunikationsköpare gav sin syn på byråval. Resultaten presenterades vid ett seminarium i oktober, där företrädare för forskning, byråer och annonsörer diskuterade problematiken. Studien avslöjar skrämmande brist på professionalism. Varken kommunikationsköparna eller […]

Print Friendly
Läs mer

Det är guld värt om konsumenterna känner förtroende för varumärket och rekommenderar det till sina vänner.  Duktiga varumärkesbyggare förstår det.  I Brandz Top 100 får de ytterligare bevis för detta, eftersom mätningen tar upp just tillit och kundrekommendationer som nyckelfaktorer för varumärkesstyrka. Där framgår, att i stort sett alla de varumärken som ligger på Brandz […]

Print Friendly
Läs mer

De flesta företag gör ingående analyser innan de skaffar nya maskiner, tjänstebilar eller personal. De räknar ut vilka intäkter de planerade investeringarna kan ge och skulle aldrig komma på idén att satsa i blindo. Det gör man däremot ofta när det gäller reklam. Få hanterar reklam som en affärskritisk investering, på samma sätt som en […]

Print Friendly
Läs mer

När analysföretaget Regi i början av 2010 presenterade resultaten av den senaste undersökningen Årets Byrå gjorde man också en analys av eventuella gemensamma egenskaper hos de vinnande byråerna. Resultatet var intressant och säger egentligen lika mycket om byråernas kunder, som om byråerna. Det är de mest professionella och skickliga företagen som är mest nöjda med […]

Print Friendly
Läs mer

Betydelsen av kommersiell design börjar gå upp för företagen. Det kunde man konstatera i en undersökning från Handelns Utredningsinstitut (HUI) som frågat personer med ledande positioner bland de största reklamköpare. Med kommersiell design menas förpackningsdesign och långsiktigt varumärkesbyggande, integrerad grafisk design och visuell kommunikation. Designens värde är i och för sig ingen nyhet. Redan 1964 […]

Print Friendly
Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!