Kom! har idag offentliggjort att det är Michael Wolf, Swedbanks vd, som får årets Bengt Hanser-stipendium. Min första reaktion var förvåning. Men den gick rätt snabbt över. Det är ett bra val, på flera sätt. Inte minst symboliskt. Jag har aldrig träffat Michael Wolf personligen, men jag lyssnade på honom när han beskrev Swedbanks varumärkesarbete […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!