Nu kör vi!

2016-08-20 by

Sveriges Marknadsförbund har legat lite lågt ett par år, efter den ekonomiska kris som drabbade dem 2013. De problemen är lösta sedan ett bra tag och det är nu dags för offensiv i form av rekryteringar och nysatsningar. En sådan satsning är lanseringen av en digital månadstidning och jag har fått uppdraget att som chefredaktör […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!