Det har gått snart 25 år, sedan Thorleif Håwi lämnade Sverige för Thailand, där han öppnade byrå tillsammans med Ron Spaulding. De två hade jobbat tillsammans på reklambyrån Hera på 70-talet. Men, innan de två återförenades professionellt, hade Thorleif Håwi hunnit med en framgångsrik, svensk reklamkarriär. Han började dock sitt yrkesliv som sportjournalist och var […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!