För åtta-tio år sedan hade det varit lika orimligt att föreslå en sammanslagning av Dagens Media och Resumé, som att säga att AIK och Djurgården borde gå ihop till ett lag. Men, idag är världen en annan. Inte minst medievärlden. Och det finns en klar logik i båda lägren bakom affären. På en marknad där […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!