Tendensdagen häromveckan hade det samlade temat ”Utmaningar”.  Som en röd tråd genom det halvdussin talare, som dagen bjöd, var det tydligt att den största utmaningen för marknadsförarna är konflikten mellan tekniker/ekonomer och humanister.  Alltså de kulturkrockar och den bristande förståelsen som alldeles för ofta finns mellan marknadsförare och företagsledningar. Dagens första talare, Gurdeep Puri, en […]

Läs mer

Marknadsföringssektorn står inför stora förändringar, enligt en ny rapport, från amerikanska marknadsforskningsinstitutet Forrester. Rapporten med titeln ”Adaptive brand marketing: Rethinking your approach to branding in the digital age”, föreslår en omdaning av företagens organisation och synsätt. Marknadsavdelningar som utgår från varumärkesportföljen och organiserar arbetet inifrån och ut behöver stöpas om. Årlig budgetering, marknadsplanering och låsta […]

Läs mer

Ofta efterlyses fler kvinnor i bolagsstyrelserna. Men aldrig hörs några krav på varumärkeskompetens i styrelserna, även om det är något som det oftast råder stor brist på. Svenska styrelser och ledningsgrupper består fortfarande främst av tekniker, ingenjörer eller möjligen administrativa ekonomer. De är bra på att räkna ut bonusnivåer, substansvärden och p/e-tal. Men när det […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!