Mina böcker

Inom Quo Vadis koncept har jag givit ut tre böcker. De har en journalistisk form med fristående artiklar, snarare än kapitel. Artiklarna har jag skrivit tillsammans med Quo Vadis anställda journalister och i vissa fall utomstående skribenter.

DETALJHANDELNS UTVECKLING

Utgivningsår 2005

Boken behandlar detaljhandeln ur ett varumärkesperspektiv. Både från detaljhandelsperspektiv och från detaljhandelsleverantörernas perspektiv. Boken bestod av ett antal fristående artiklar, varav flera var skrivna av  delajhandelskonsulten Magnus Ohlsson. Övriga artiklar har jag skrivit tillsammans med Quo Vadis anställda journalister.

Några rubriker: “Grow, grow,  grow – från lokala aktörer till globala jättar”, “Från branschglidning till branschupphörande”, “EMV – märksvarornas död?”, “Varje tid har sin egen syn på EMV”, “MQ:s väg från krisföretag till matchvinnare”, “E-handel – från ny ekonomi till postorder”, Tesco är mångas förebild”, m.m.

GOD DESIGN BYGGER STARKA VARUMÄRKEN

Utgivningsår 2005

Boken beskriver den kommersiella designens roll i varumärkesarbetet. Boken består av fristående artiklar som jag skrivit tillsammans med Quo Vadis anställda journalister.

Några rubriker:

“Designens betydelse är ingen nyhet” – (intervjuer med ett flertal designers, marknadschefer m. fl. Bl a  Olle Eksell, H C Ericson, Anders Kornestedt och Hans Brindfors).  “Mazetti såg behovet före de flesta”  – Olle Eksell berättar om sin legendariska formgivning.  “Finns det ett svenskt designsound?”, “Design är inte en form av dekoration”, “När förpackningen är enda vägen”, “Vad är god design” m.m.

Desingcases från Spendrups, Arla, ACO, Svenska Spel, Telenor, Polar Music Prize, m.fl.

VARUMÄRKESBYGGET

Utgivningsår 2006

Boken beskriver hur varumärken skapas och vårdas. Från affärsidé till marknadsledarskap. Boken bygger på ett antal artiklar inom området och jag har skrivit dessa tillsammans med Quo Vadis anställda journalister.

Några rubriker: “Vad är ett varumärke?”, “Vem är du och på vilken marknad?”, “Varumärkesorientering ökar lönsamheten”, “Är ditt varumärke starkt eller generiskt?”, “Att bredda ett varumärke”, “Pågen vände nedgång med sensorik”, “Södra Cell – CRM i praktiken”, “Konsumenten vill vara med och bygga relationen”, “Morgondagens kommunikationskanaler”, m.m.

Bland de varumärken som speglas i artiklarna finns, Felix, Risenta, Zeta, Scania, Tetra Pak, Electrolux.
Varumärkesbygget utsågs till Årets Marknadsföringsbok 2006 av Sveriges Marknadsförbund.

ÅKESTAMHOLST FRÅN OMSTART TILL VÄRDLSKLASS

Utgivningsår 2014

Under 2014 skrev jag, på uppdrag av Arvinius + Orfeus förlag, en bok om reklambyrån Åkestam Holst. Boken var tänkt att ingå i en serie om nordiska kommunikationsbyråer.  Förlaget, som är baserat i Stockholm och Oslo, är special­iserat på konst, arkitektur och design och har bland annat gett ut ett antal böcker om nord­iska klassiska och moderna konstnärer, arkitekter och designers. Flera av dessa böcker har också vunnit internationella utmärkelser.

Under några månader följde jag byrån jobb, intervjuade medarbetare och kunder. Resultatet blev en bok som beskriver byråns start och utveckling. Motgångar och framgångar. Synen på reklam och de vägval man gjort. Hur man jobbar och varför man gör på det sättet. Systerenheter och varför de kommit till. Samt ambitionerna för framtiden. Plus en handfull kunders tankar om byrån,  samarbetet och resultaten av det.

Några av kapitlen:

Tuff start för ny byrå

Äntligen en ny kund!

Den första dansen med de stora elefanterna

Förlorad pitch leder till ny kund

Så här ser vi på reklam

Dags att växla upp – även affärsmässigt

Vardag och framtid i den kreativa fabriken

En kampanj växer fram

Hur ska man behålla det bästa av det gamla och växa vidare?

Ett hus med flera rum

Bland de kunder som är intervjuade finns Posten, Apotek Hjärtat, Folksam och ATG. Och förstås Pause Ljud & Bild, där Fredrik Hjelmquist avslöjar att han egentligen skulle ha blivit rockstjärna. Om nu hans föräldrar inte glömt att anmäla honom till musikskolan.

Den boken finns i handeln eller via Arvinius + Orfeus förlag.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Mina böcker

    1. Hej Louise – De böcker jag gett ut i egna förlaget, köper man direkt från mitt företag: info@notabene.se. Boken om Åkestam Holst ges ut av Arvinius + Orfeus. Jag tror de finns på exempelvis Akademibokhandeln.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.