Sverige är fantastiskt. Och en exportnäring med enorm tillväxtpotential. Medan alla oroar sig för Saab och grubblar på hur vi ska rädda gamla döende industrier, blundar många för svaret. Det är nya tider med nya, stora möjligheter. Men vi måste lära oss tänka i varumärke och paketera våra tillgångar därefter. Under de senaste sju åren […]

Läs mer

Puh! Nu är lågkonjunkturen över. Då behöver vi inte göra reklam längre. Ja, så verkar småföretagen resonera, om man ska tro en ny undersökning från Visma. Medan medlemmarna i Sveriges Annonsörer växlar upp, drar de mindre ner. Och så förblir de små. Börsbolagen är inte bättre. De satsar visserligen. Men struntar i vad de får ut av investeringarna.

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!