Sverige är fantastiskt. Och en exportnäring med enorm tillväxtpotential. Medan alla oroar sig för Saab och grubblar på hur vi ska rädda gamla döende industrier, blundar många för svaret. Det är nya tider med nya, stora möjligheter. Men vi måste lära oss tänka i varumärke och paketera våra tillgångar därefter. Under de senaste sju åren […]

Print Friendly
Läs mer

 Onoffs konkurs är i och för sig inte någon större överraskning. Hemelektronikbranschen har levt farligt länge. Jag skrev om detta så sent som i maj i år, här. Detta ständiga fokus på låga priser och ännu lägre priser, är en vansklig överlevnadsstrategi. Onoff faller i och för sig lite på eget grepp, skulle man kunna […]

Print Friendly
Läs mer

 Telia planerar en stor utbyggnad av ADSL och 4G. Företaget har publicerat listor över vilka orter som ska byggas ut. Sammanlagt 200 stycken. Men de har glömt Österlen; Simrishamn och Tomelilla kommuner. Orsaken till att Österlen inte finns med är att Telia-folket troligen inte tagit hänsyn till de 6 600 hushåll som inte finns med i […]

Print Friendly
Läs mer

I går samlades några hundra av näringsdepartementets och Tillväxtverkets ambassadörer för kvinnors företagande i Stockholm. Det var ”den årliga samlingen” med seminarier, workshop och möte med Maud Olofsson, som är mycket engagerade i projektet. Jag är en av dessa ambassadörer och har varit det sedan projektet startade 2008. När jag fick frågan om jag ville […]

Print Friendly
Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!