Alltför ofta märker jag att ”det där med varumärken” inte är det lättaste. I mina samtal med företag eller på seminarier där man diskuterar frågorna, så ser man stora luckor. Så det kan vara dags att ta en genomgång på basnivå igen. Förra veckan var det dags för Sveriges Arrangörer att hålla Stora Arrangörsdagen igen. […]

Läs mer

Ännu finns mycken mystik kring varumärken. Mest för att vårt språk, på det här området, är ovanligt torftigt och ett ord kan betyda så vitt skilda saker. Men varken Svenska Akademiens ordlista eller Nationalencyklopedin ger någon riktig vägledning till det verkliga varumärket. De flesta håller idag med om att varumärket är företagets viktigaste tillgång. Även […]

Läs mer

De mest seriösa och ambitiösa varumärkesbyggarna lämnar ingenting åt slumpen i utvecklingsarbetet. Det räcker inte att formge en bra produkt, skapa en tydlig visuell och grafisk profil och sedan sätta i gång med marknadsföringen. Det är så mycket mer som kommunicerar och skapar bilden av varumärket, som ljud och dofter. Bilindustrin har länge varit medveten […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!