De flesta företag gör ingående analyser innan de skaffar nya maskiner, tjänstebilar eller personal. De räknar ut vilka intäkter de planerade investeringarna kan ge och skulle aldrig komma på idén att satsa i blindo. Det gör man däremot ofta när det gäller reklam. Få hanterar reklam som en affärskritisk investering, på samma sätt som en […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!