Vid årets upplaga Regi-undersökningen Årets Byrå (den femtonde i ordningen) kan man se att de svenska företagen har blivit marginellt bättre, när det gäller byråbyten. Det vill säga de behåller sina byråer en liten, liten aning längre än tidigare. Men förändringarna är så små att det verkligen inte är mycket att hurra för. I större […]

Läs mer

100-wattaren belönar kreativ, effektiv reklam. Det gör i och för sig Guldäggen också – eftersom högt kreativ, relevant reklam är effektiv. Men i 100-wattstävlingen måste effekten bevisas på något sätt, vilket gör tävlingen till ett utmärkt, pedagogiskt exempel på reklamens möjligheter. När nu 2014 års 100-wattare är utdelade, får det mig att tänka på två […]

Läs mer

Så länge jag kan minnas har byråvalsprocesser varit en källa till irritation i kommunikationsbranschen. Analysföretaget Regi genomförde i höstas en undersökning där byråledare och kommunikationsköpare gav sin syn på byråval. Resultaten presenterades vid ett seminarium i oktober, där företrädare för forskning, byråer och annonsörer diskuterade problematiken. Studien avslöjar skrämmande brist på professionalism. Varken kommunikationsköparna eller […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!