I Dagens Nyheter skriver Jack Werneridag om sina minnen av och med Metro, under rubriken ”En gång vajade en skog av gröna Metro på tunnelbanan”.  Det är lite av en kärleksförklaring till den tidning som en gång fanns och som han redan som 14-åring erbjöd sina tjänster. Det tog ytterligare ungefär 10 år innan han kunde […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!