Matlandet Sverige har utvecklats bland annat med god hjälpa av Fernando Di Luca. När han kom till Sverige saknade han sitt hemlands råvaror. Det ville han ändra på. Han började med att tvinga ICA ta in olivolja. Jag intervjuade Fernando Di Luca och hans son Christian för några år sedan om deras arbete med varumärkena […]

Läs mer

Sommaren 2007 försvann Zetas pasta från Ica. När jag tittade lite närmare på förloppet kunde jag inte komma till någon annan slutsats än att det berodde på att märket blev för stort hot mot de egna makaronerna. Eller vad tror du, när du läst min artikel från Quo Vadis i september 2007, som jag återpublicerar […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!