”Det är dags att slopa Guldägget i sin nuvarande form”, skriver Fredrik Blomberg, cd på Doe Blomberg Gottberg, på resume.se idag: ”Ur ett rent administrativt perspektiv är det så klart helt rimligt att vi som bransch begränsar oss till olika mediekategorier i våra kreativa bedömningar. Problemet är bara att dessa kategorier tenderar att bli just […]

Läs mer

Det är ett bra tag sedan jag första gången hörde att pr-branschen var på väg att gå om reklambranschen. Konkurrera ut den, mer eller mindre. Ryktet dyker upp allt som oftast.
Själv menar jag istället att pr- och reklam smälter samman.
Och inte bara pr och reklam, utan också alla andra discipliner.

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!