När tiderna framöver börjar kärva igen kommer snart ordern från företagsledningen: ”Dra ner på reklamen! Jobba operativt!” Många marknadschefer anar nog riskerna, men har inte styrka nog att sätta sig upp mot påbuden. Och så gör de två generalfel, som i värsta fall tar död på varumärket helt och hållet: minskar medieinvesteringarna och ökar prissamarbetet […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!