Eftersom jag i mitt inlägg om pr- kontra reklam-branscherna nämner Jerry Bergström, som en föregångare inom pr, publicerar jag här också en presentation av honom och hans gärning.

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!