THE SHORT STORY: Good advertising is not only important for the development of brands and companies. It can also be a positive power in society. By understanding and avoiding the stereotypes that are often used in advertising, it is possible to influence attitudes in a deeper and more positive way. These conclusions can be drawn […]

Läs mer

Det ser dystert ut, när det gäller hur företagens förvaltar sitt reklamkapitalet. Alldeles för få har uppenbarligen över huvud taget tänkt på frågan. För en tid sedan var Peter Field och Les Binet i Stockholm för att tala om hur reklam skapar effekt och lönsamhet på ett seminarium som arrangerades av SprintAd (ett nationellt säljbolag som representerar […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!