Betydelsen av kommersiell design börjar gå upp för företagen. Det kunde man konstatera i en undersökning från Handelns Utredningsinstitut (HUI) som frågat personer med ledande positioner bland de största reklamköpare. Med kommersiell design menas förpackningsdesign och långsiktigt varumärkesbyggande, integrerad grafisk design och visuell kommunikation. Designens värde är i och för sig ingen nyhet. Redan 1964 […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!