Coop verkar vara daglighandelns verkliga Janus-figur. Å ena sidan visar man upp ett stort leende och vill med återinförd återbäring charma medborgarna att bli konsummedlemmar. Men den andra sidan morrar hotfullt och visar huggtänderna mot sina leverantörer. Attityderna tar formen av ren utpressning av leverantörerna, och utarmat sortiment för de kunder som lyssnat på locktonerna.

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!