Puh! Nu är lågkonjunkturen över. Då behöver vi inte göra reklam längre. Ja, så verkar småföretagen resonera, om man ska tro en ny undersökning från Visma. Medan medlemmarna i Sveriges Annonsörer växlar upp, drar de mindre ner. Och så förblir de små. Börsbolagen är inte bättre. De satsar visserligen. Men struntar i vad de får ut av investeringarna.

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!