Konsten att förbli småföretagare

Sex av tio småföretag tänker satsa mindre på marknadsföring i år, jämfört med förra året, visar en färsk undersökning.

Siffrorna baseras på en enkät mellan 21 och 23 januari via Visma Infoline, som är en nätbaserad nyhetstjänst för småföretagare via Vismas Spcs’ administrationstjänster. 550 deltagare svarade på frågor om sina reklaminvesteringar. Det är ett litet underlag, kanske, men tillräckligt deprimerande ändå.

På frågan ”satsar ditt företag mer på marknadsföring i år än i fjol?” blev svaren:

Ja, dubbelt så mycket 10 %
Ja, något mer 30 %
Nej, mindre än i fjol 60 %

Lars Fredell, som är informationschef hos Visma Spcs tror att svaren grundar sig på att småföretagen nu har bättre orderingång och inte känner samma behov av att marknadsföra sig som under förra året, då konjunkturen var osäker.

Småföretagen vaktar sina kostnader och håller igen på marknadsföringen, när affärerna går bra ändå, tror Fredell.

Så är det nog. Inte konstigt att små företag förblir små.

Ser man marknadsföringen som en ren kostnad och inte en investering, så är framtiden rätt begränsad.

De lite större företagen, inte minst medlemmarna i Sveriges Annonsörer, har en annan inställning. De ökar på sina marknadsinvesteringar. 87 procent av Sveriges Annonsörers medlemmar kommer att bibehålla eller öka sina marknadsinvesteringar i år.

Så småföretagen kommer att möta hård konkurrens från de lite större.

Men mer än 95 procent av alla företag har färre än 10 anställda. Bra mycket fler än hälften av dem omsätter mindre än tio miljoner kronor. Fortsätter de strunta i marknadsföringen, så kommer de att förbli små. Eller ännu mindre.

Visst ser småföretagens marknadsföringsmöjligheter och kommunikationsvägar lite annorlunda ut än lite större aktörers, men det betyder inte att de inte finns. Butiksdemonstrationer, mässor och förpackningsdesign är några av småföretagens tillgängliga reklammedier. För att inte tala om internet. Och aktiv kundvård, förstås. För inga kunder är viktigare än dem man redan har.

Men de riktigt stora företagen, börsbolagen, har lika märklig inställning till marknadsföring. Fast tvärtom.

Trots att varumärkesorientering bevisligen nära nog fördubblar rörelsemarginalen, enligt forskningsrapporten ”Brand Orientation Index”, så är de som är allra sämst på varumärkesorientering, var just börsbolag (enligt undersökningen).

Men de flesta har i alla fall en väl tilltagen marknadsföringsbudget. Förbluffande nog vet de sällan vad de ska göra med den. Eller om den är till någon nytta.

PMP Marknadskonsult i Örebro gör två gånger om året en studie som de kallar ”Säljindikatorn. De intervjuar 100 börsbolags försäljnings- och marknadschefer om hur de jobbar.

Jag har följt undersökningen under några år och några års studier visar att andelen börsbolag som utvärderar sina marknadsaktiviteter krymper. Under lågkonjunkturåret 2008 var man lite mer noga. Då mätte nästan hälften (48%) av börsbolagen Return of Investment.

Men sen tyckte de uppenbarligen att de visste tillräckligt, för sen drog man ner på kontrollen. I fjol var det bara 37 procent som visste hur marknadsföringen lönat sig. Snart är man nere på samma nivåer som under det goda året 2007, då mindre än 1/3 hade någon koll.

Säljindikatorn visar också att många envisas med att ha vattentäta skott mellan försäljning, marknad och information. Och att ansvaret för dessa funktioner dessutom ligger för långt ner i organisationen.

Det skapar bristande förståelse och samarbete. Därtill otydlighet, både mot marknaden och internt.

Det är en gammal, förlegad organisationsmodell, som är illa nog i goda tider, men etter värre i lågkonjunktur.

När ska företagsledningar förstå att deras chef är varumärket och att de måste samla all kommunikation och försäljning i ledningsgruppen, så att långsiktig strategi och snabb taktik kan samverka? Med varumärket som utgångspunkt bör all kommunikation integreras, utåt och inåt. Det kommer att öka effekterna av både försäljnings- och reklamsatsningar.

Print Friendly, PDF & Email

4 thoughts on “Konsten att förbli småföretagare

  1. Som småföretagare kommer jag att öka kostnaderna för vår marknadsföring under 2011 och jag ser det som en investering. Vi kommer att öka vår marknadsföring med ca:60% under året. Det är inte bara kostnaden som ökar utan vi kommer även att finnas representerade i fler sammanhang.

    Jag tror att många företag inte har ambitionen att växa sig större utan är nöjda med att ha tillräckligt för att sysselsätta nuvarande arbetskraft. Att öka sina investeringar i marknadsföring kan ses som en risk ifall det ger tillräckligt tillbaka, men om man som jag, ser det med ett framtidsperspektiv och inte bara för det närmaste halvåret så tror jag många småföretag anser det lönsamt.

  2. 17 år som aktiv i Nyföretagarcentrum varav 10 som ordförande. Vi var med vid starten av 7.500 företag under den tiden. 90% överlevde 1% gick i konkurs och några är väletablerade företag idag. Och de mjuka insatserna är ju de vanligaste, dvs personligainsatser mer än traditionell bearbetning med trycksaker och annonsering.

  3. Ibland handlar det om definition av ordet marknadsföring i varje fall för de små företagen säger en som arbetat med just det här frågorna i 17 år. När det gäller en del av börsbolagen så finns i bland en ledningskultur som mer handlar om att man ska kostnaden marknadsföring för allt ska vara bra apropå vad vi sa om att styrelser borde av kunnigt folk inom detta område. Vi kan inte glömma som med Janne Carlzon egentligen enbart gjorde ett marknadsföringskampanj och fick SAS på banan igen (lite roligt sagt)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.