I serien om våra platinavinnare är det dags att presentera Lars ”Fille” Hansson lite närmare. 2002 blev han Platinaakademins 43:e medlem. Sveriges Kommunikationsbyråer har saknat information om många av medlemmarna i Platinaakademin och jag har därför lovat att komplettera det efter hand i min blogg.  Nu har turen kommit till Fille Hansson. Fille är en man […]

Läs mer

2004 utökades Platinaakademin med två personer. Carl Lewenhaupt och Olle Mattson fick sina platinaägg som nummer 45 och 46. Det var logiskt att de fick en gemensam utnämning. De har fungerat som team i närmare 30 år, med några få avbrott och sina bästa jobb har de gjort tillsammans. Jag intervjuade dem båda i samband […]

Läs mer

Eftersom jag emellanåt porträtterat några av reklambranschens största stjärnor och nydanare, kan jag naturligtvis inte låta bli att också presentera Bosse Rönnberg närmare. Han har utan tvivel varit en av svensk reklams viktigaste förgrundsfigurer och omdanare genom tiderna. I den svenska reklamens Hall of Fame måste han ställas sida vid sida med bland andra Leon […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!