Service är viktigt i alla branscher och spelar stor roll för både varumärkesutveckling och försäljning. En tjänstvillig telefonist kan ändra hela inställningen till ett företag. För att inte tala om vad en insiktsfull reklamationsavdelning kan innebära. Få funktioner i ett företag har så stora möjligheter att stärka varumärket och skapa lojala kunder. Undersökningen Sverige 2010+, […]

Läs mer

Det är guld värt om konsumenterna känner förtroende för varumärket och rekommenderar det till sina vänner.  Duktiga varumärkesbyggare förstår det.  I Brandz Top 100 får de ytterligare bevis för detta, eftersom mätningen tar upp just tillit och kundrekommendationer som nyckelfaktorer för varumärkesstyrka. Där framgår, att i stort sett alla de varumärken som ligger på Brandz […]

Läs mer

Alldeles för många företag tror fortfarande att de själva bestämmer över sina varumärken. Det påverkar också hur de bygger sina organisationer och hur de kommunicerar på marknaden. I de värsta fallen märks attityden att kunden är ett nödvändigt ont, som är till för företaget och inte tvärtom. Som Pan American. En gång världens största flygbolag […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!