Passivitet är inget vidare konkurrensmedel

Det är inte konstigt att svenska företag ofta har så svårt att klara sig i internationell konkurrens och att alltmer av svensk industri blir utlandsägd.…