Fega inte ut nu! Panikbromsning är detsamma som riskmaximering

Ekonomisk oro är orden för dagen. Och för varje nyhetsinslag blir vi allt oroligare. Under sommaren har mörka, ekonomisk orosmoln tornat upp sig över både…