Marknadschefen är död.

Det är dags att lägga skrota marknadscheferna. Alldeles för få vet i alla fall vad de har för uppgift. Låt vd ta över rollen och…