Jag har bevakat Cannes Lions på plats 20 gånger. Varje gång har jag förundrats över att så få svenska marknadschefer tagit detta oöverträffade tillfälle till benchmarking och förkovran.  Men jag har anat två tänkbara förklaringar till denna professionella underlåtenhetssynd: För det första så har det brukat krocka med svenskt midsommarfirande, eftersom festivalen ägt rum veckan innan […]

Läs mer

Marknadskommunikationens uppgift är att skapa effekt.  Och? Det är väl självklart, ingenting att tjata om, fnyser någon.  Tyvärr är det nog det. Under ett antal år har effekterna av marknadsinvesteringarna minskat. Istället har reklamtröttheten ökat. Fast, för att citera Magnus Jakobsson: ”Folk är inte trötta på reklam. Folk är trötta på skitreklam!” Jag kunde inte ha sagt […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!