Fredrik Svedjetun lämnar Resumé och Dagens Media för att efter sommaren bli chefredaktör och ansvarig utgivare för Market och Dagligvarunytt, som bevakar detalj- och dagligvaruhandeln. Bakom sig har han då 11 år som chefredaktör på Dagens Media och 3 år på Resumé (och Dagens Media). Grattis till nya jobbet, ska vi väl säga. Fredrik Svedjetun […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!