Vart är branschpressen på väg?

Fredrik Svedjetun lämnar Resumé och Dagens Media för att efter sommaren bli chefredaktör och ansvarig utgivare för Market och Dagligvarunytt, som bevakar detalj- och dagligvaruhandeln. Bakom sig har han då 11 år som chefredaktör på Dagens Media och 3 år på Resumé (och Dagens Media).

Grattis till nya jobbet, ska vi väl säga.

Fredrik Svedjetun har gjort ett bra jobb på Resumé och definitivt höjt den professionella nivån på tidningen.

Han hade redan tidigare gjort ett bra jobb på Dagens Media, men jag får erkänna att jag inte har lika bra koll på hur DM utvecklats på senare tid.

Jag har inte förnyat den prenumerationen på ett tag.

Jag förstår mycket väl varför Bonniers köpte Dagens Media, 2018, efter att två finska ägare efter varandras misslyckats med att få fart på ekonomi, sedan de ursprungliga grundarna sålt tidningen till Talentum.

På så sätt kunde Bonniers sopa undan den sista rest av konkurrens som fanns inom marknadsföringspressen. Det måste ha varit en lättnad i en tid när annonsmarknaden skrumpnat ihop till nästan ingenting.

Men att de sedan valde att låta de båda titlarna leva vidare sida vid sida har jag aldrig fattat. Som Resumés konkurrent spelade Dagens Media en viktig roll.

Men som systertidningar under samma tak, med samma chefredaktör, och i många fall samma eller i vart fall mycket närliggande innehåll, var det svårt att se vitsen.

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv måste det vara rent vansinne.

Den enda synliga ekonomiska hänsyn man tog var att bara betala en chefredaktörs-lön, istället för att verkligen driva två titlar med viss möjlighet till intern konkurrens.

Nostalgi känns som en mer rimlig förklaring, när en av DM:s grundare ju blivit affärsområdeschef för båda tidningarna.

Ur ett läsarperspektiv är det lika tveksamt med två titlar, även om Dagens Media och Resumé försöker distansera sig från varandra. Jag menar att de bevakar två viktiga delar av marknadskommunikation och varumärkesutveckling, som inte borde skiljas åt. Tidigare konkurrerade de båda tidningarna i bevakningen av helheten – varumärke, reklam och media. Nu har man delat upp marknaden sinsemellan på ett sätt som innebär att man som läsare måste abonnera på båda om man vill få den helhetsbild som exempelvis marknadschefer, byråledare, mediechefer och andra bör ha. En onaturlig uppdelning som bara funkar om utgivaren är monopolist.

(Jag skrev mer om Bonniers lyckade ”sanering av marknaden” när de tog över Dagens Media här).

Vad blir nu nästa steg?

Vad ska vi då nu vänta oss av utvecklingen för Resumé och Dagens Media? Vad vill Di-gruppen med sin ”branschpress”? Ska det vara två titlar eller en? Ska det bli två chefredaktörer eller en?

Jag har svårt att tro att Di-gruppen har tänkt sig att allt bara ska rulla på som tidigare, men med nya chefredaktörer.

Men låt oss anta att det ändå är så, vem borde i så fall bli chefredaktör på Resumé/Dagens Media?

Fredrik Svedjetun har ju varit något så ovanligt på Resumé som en chefredaktör med intresse för sitt bevakningsområde och ambitionen att utveckla det. Något som bidragit till att hela redaktionens intresse och kunskap ökat.

Man kan förstås hoppas att det skulle vara möjligt att fortsätta på den vägen. Men det är långt ifrån säkert, om man ser till hur Bonnier har resonerat genom åren.

Men kanske är det dags för en kvinna på posten, kan man tycka.

Senast var 1983, när Resumé ägdes av Sveriges Reklambyråförbund och Gunilla Carlberg ledde den lilla – mycket lilla – redaktionen.

När hon slutade ersattes hon av Mats Ekdahl, den siste som hade genuin, djup kunskap om och intresse för reklam och dessutom bakgrund från branschen.

(Han är än idag den bäste chef och uppdragsgivare jag samarbetat med. Han kunde se, lyfta och sporra medarbetare. Han var förresten också en starkt bidragande orsak till att jag startade Quo Vadis, mer eller mindre från hans idé och uppmaning).

Oavsett om man bryr sig om den sneda könsfördelningen eller inte, men i alla fall letar efter någon med verklig kunskap och engagemang för marknadskommunikation, så skulle jag välja Pia Grahn. Journalist med lång erfarenhet från både Quo Vadis, Resumé och Dagens Industri, likväl som ledarerfarenhet som vd för byrå, Komm och Regi.

För det vore synd om redaktionens ökade ambitionsnivå inte fick utvecklas vidare.

Men kanske är planen en helt annan

Jag anar dock en annan tänkbar utveckling. Kanske är en mer långsiktig strukturell förändring på väg?

Fredrik Svedjetun går från att vara tvehövdad chefredaktör för bevakning av kommunikationssektorn till att bli tvehövdad chefredaktör för bevakning av detaljhandel, i titlarna Market och Dagligvarunytt. Fortfarande inom Di-gruppen, där allt fler fackpresstitlar samlas i takt med att Bonnier sanerar marknaderna.

Man kan onekligen konstatera att marknadskommunikation, media och handel har många beröringspunkter.  De hänger nära ihop och är beroende av varandra. Det är varumärkenas spelplaner.

Ur ett bonnierskt företagsekonomiskt perspektiv kan jag se det vettiga i att man också samlar dem närmare varandra på något sätt.

Är det möjligen fråga om en befordran av Svedjetun från tvehövdad till fyrhövdad? En bonniersk ”Krigsguden Svantevit”?

Tidningen Dagens Industri har ju länge sorgligt försummat näringslivets viktigaste områden –varumärkesutveckling och marknadskommunikation. Tänk om Di-Gruppen plötsligt har vaknat och insett att det är dags att göra något åt dessa underlåtenhetssynder! Varför inte ett månadsmagasin som djupdyker i frågor om varumärken, kommunikation, media och handel. Kombinerat med lite mer specialiserade digitala plattformar. Och förstås seminerier och kurser för intäkternas skull.

Konkurrensen är ju redan död sedan ett bra tag. Varför låtsas? Varför inte bara göra något riktigt bra av monopolet och spara lite pengar på kuppen?

Print Friendly, PDF & Email

3 thoughts on “Vart är branschpressen på väg?

  1. Jag håller inte riktigt med dig om att Resumé och Dagens Media är lika. Det var de för tio år sedan men min bild är att Dagens Media och Resumé sedan några år tillbaka (sedan uppköpet av Bonnier) verkligen har skiljt av sina bevakningsområden och inte överlappar längre. Där DM skriver om mediebranschen samt om mediebyråerna så bevakar Resumé numera bara reklambranschen, byråernas förflyttningar etc. För mig, som läser båda, är produkterna mycket vassare efter denna “renodling”. Det har Fredrik Svedjetun gjort jättebra.

    1. Jag håller med om att Fredrik Svedjetun gjort ett mycket bra jobb. Och jag vet att titlarna distanserat sig från varandra på senare år. Men jag menar att de bevakar två viktiga delar av marknadskommunikation och varumärkesutveckling, som inte borde skiljas åt. Tidigare konkurrerade de båda tidningarna i bevakningen av helheten – varumärke, reklam och media. Nu har man delat upp marknaden sinsemellan på ett sätt som innebär att man som läsare måste abonnera på båda om man vill få den helhetsbild som exempelvis marknadschefer, byråledare, mediechefer och andra bör ha. En onaturlig uppdelning som bara funkar om utgivaren är monopolist.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.