Riv staketen, det handlar om kommunikation!

PR

Med ojämna mellanrum får vi veta att pr-branschen är på väg att gå om reklambranschen. Konkurrera ut den, mer eller mindre.  Själv menar jag istället att pr- och reklam sedan länge smälter samman.  Och med dem även dm, event, sponsring, design, web och alla andra discipliner.

Det finns bara en bransch – kommunikationsbranschen.

Uppdelningen i fack är lika fel som förlegad. Professionella kommunikationsbyråer, som gör störst nytta för sina kunder, ser till vilka problem som ska lösas. De tänker övergripande, strategiskt och letar idéer och uttryckssätt, utan att försöka klämma i dem i en förutbestämd kommunikationskanal.

Pr-sektorn etablerades inte egentligen på allvar i Sverige förrän i andra halvan av 1960-talet och var till att börja med mycket hemlighetsfull. I pr-byråernas barndom talade ingen om vilka företag man samarbetade med och inga företag erkände att de anlitade pr-byråer. Pr förknippades med lobbying och betraktades som etter värre än reklam.

Det är lyckligtvis historia idag.

Den ökade öppenheten har gjort pr-byråerna mycket synligare de har med en lite annorlunda infallsvinkel också bidragit positivt till kommunikationens utveckling.

Det är positivt att det blir allt svårare att finna tydliga skiljelinjen mellan reklam- och pr-byårer över huvud taget. 

Det är nödvändigt för både företagens utveckling, och för kommunikationens.

Bland årets Spinn-nomineringar finns byråer som benämns och betraktas som reklambyråer, likväl som pr-byråer. Och, förstås, de som förstått att strunta i etiketterna och arbetar med att lösa sina kunders kommunikations problem, oavsett uttryckssätt.

Det är varken nytt eller konstigt.

Redan 1900 funderade däcksfabrikanten Michelin, på liknande sätt, när de lanserade sin röda guidebok. Tanken var att bilägarna skulle rulla mer på sina däck, en reklamidé som blivit ett av världens mest respekterade varumärken.

Det finns också många svenska exempel genom åren, inte minst alla dem som signerats Leon Nordin.

-En av vinnarna i årets Spinn-vinnare (konsumentkategorin) var ToolPool. Där blev kommunikationen en ny produkt som skapat kundnytta och marknadstillväxt, långt över budget.

Men det hjälper förstås föga om kommunikationsbranschen suddar ut sina gränser, om företag fortfarande envisas med att spika upp staket mellan funktioner och befattningshavare.

Företagen skulle göra klokt i att skapa mer transparens och intern dialog. De borde riva sina stabsorganisationer och sätta in alla kommunikationsfunktioner i ledningen. Inse att kundmottagning, reklamationer, internt likväl som extern kommunikation och marknadsföring är olika sidor av samma mynt.

Men det är vanligare med informationsdirektörer i företagsledningarna än marknadsdirektör. Därför finns också en enskild kommunikationsåtgärd, knuten till ”traditionell pr”, som åtnjuter speciell immunitet mot konjunkturnerdragningar, nämligen pressreleaseutskick. Det är informationschefens ansvarsområde och frodas i alla tider. Dock med högst varierad kvalitet.

I releaserna är alla företag ”ledande” och fokus ligger någonstans i företagsledningens naveltrakt.

Det gödslas friskt med kommunikéer om interna angelägenheter.  Få tar hänsyn till vilka som är mottagare och anpassar budskapen efter bevakningsområden eller specialiteter.

Detta är en del av pr-industrin som har mycket att lära av ”traditionell reklambransch”.

 

(Inlägget har tidigare varit publicerat i Dagens Media)

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Riv staketen, det handlar om kommunikation!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.