I veckans utgåva av Dagens Media läste jag bland annat två artiklar, som ledde mina tankar i samma riktning: annonsörernas ansvar för sin reklam. Både för att den ska vara effektiv och öka lönsamheten och för att inte skapa motvilja. Den ena artikeln handlade om Telia, den andra om Håkan Juholt och 100-wattaren. Dagens Medias […]

Print Friendly
Läs mer

 Telia planerar en stor utbyggnad av ADSL och 4G. Företaget har publicerat listor över vilka orter som ska byggas ut. Sammanlagt 200 stycken. Men de har glömt Österlen; Simrishamn och Tomelilla kommuner. Orsaken till att Österlen inte finns med är att Telia-folket troligen inte tagit hänsyn till de 6 600 hushåll som inte finns med i […]

Print Friendly
Läs mer

Jag kan fortfarande inte bestämma mig för om jag ska skratta eller gråta när jag tänker på Anders Dernebo i Jörn. Dagens Industri skrev en artikel om denne, i högsta grad ovillige entreprenör för någon vecka sedan. En kort sammanfattning finns på di.se. (Tyvärr går det inte att länka till artikeln, så man får gå […]

Print Friendly
Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!