Bara för att man är känd, är man inte stark

Det är ett vanligt missförstånd att ett känt varumärke skulle vara detsamma som ett starkt. Det är inte självklart. Starkt är det varumärke som väcker…