Det värsta vi vet är kunden

Det största hotet mot svenska varumärken och industrins konkurrenskraft är våra egna attityder. Den sorgliga tolkningen gör i alla fall jag av studien Sverige 2010+…