Det värsta vi vet är kunden

Det största hotet mot svenska varumärken och industrins konkurrenskraft är våra egna attityder.

Den sorgliga tolkningen gör i alla fall jag av studien Sverige 2010+ .  Där kartläggs där hur vi svenskar uppfattar oss själva, liksom hur vi ser på samhället och på våra arbetsplatser. 

Mätningen har listat de värderingar de tycker råder i samhället, på arbetsplatsen och i ett personligt perspektiv. De har även angivit värderingar de önskar var starkare.

Det är direkt deprimerande att konstatera att begrepp som kreativitet, lärande och innovation inte finns med på listan över de tio högst värderade personliga egenskaperna. Ärlighet, respekt och självständighet anses mycket viktigare.  I en tid då nytänkande och framåtskridande är livsviktigt.

Men det blir värre.

Tittar man på arbetsplatsnormer blir man mörkrädd.

Värderingarna på jobbet är grundläggande för möjligheten att skapa starka varumärken och stå stark i konkurrensen. De måste grundas i visioner, som i sin tur är tydliga och självklara för varje medarbetare.  Då blir beslut lätta att förstå och genomföra. Motsatsen, otydliga eller outtalade värderingar hämmar både individens och företagens utveckling.

Bland de tydliga värderingarna på svenska arbetsplatser, finns dock inte ”gemensam vision” med. Inte ens som något man längtar efter. Istället är ”öppen kommunikation” ett önskemål. Samtidigt är anpassningsbarhet, lagarbete och humor värden som beskriver hur man ser på arbetsplatsen. Det glada kollektivet.

Men riktigt allvarligt är att kunden är ointressant på jobbet. Först på 54:e plats kommer värdeordet kundsamarbete in. 

Där skiljer vi oss rejält från omvärlden.

Medan anglosaxiska länder sätter kundorienterade värdeord i toppen är kunden uppenbarligen rätt ointressant hos oss. Eller kanske mest ett irritationsmoment?

Inte konstigt att vi ligger lågt i listorna över världens högst värderade varumärken och alldeles för ofta kommer på efterkälken i konkurrensen.

Ansvaret ligger på styrelser och företagsledningar. Ni måste formulera den gemensamma visionen för era företag och ympa in den i varje medarbetare.

De måste inse att det är kunden som avgör vad varumärket står för och är värt! Det är kunden betalar deras lön och semestrar.

Och kunden måste uppleva era visioner så starka att de väljer just er.

Det är dags att vakna nu!

Fakta om mätningen. Metoden, som används för mätning av värderingar i företag och organisationer,  har utvecklats av Richard Barrett, vid Institutet Barrett Values Centre i USA

Den svenska mätningen har finansierats av Preera, Volvo IT och Fortos Management Consulting. Arbetet sponsras av Corporate Missions.

 

Inlägget har varit publicerat i Dagens Industri 2010-05-19

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.