Varför missar man reklamens interna betydelse?

Jag kan inte nog påpeka vikten av tydlig, kreativ kommunikation för företagets möjligheter att öka sina marknadsandelar och sin lönsamhet. Men man ska inte heller…