Vad står bankerna för egentligen?

Bland privatkunderna är lojaliteten den lägsta på tio år och kundnöjdheten bara sjunker. Bland företagskunerna är läget marginellt bättre.  Banker är dåliga varumärkesbyggare. Få har…