I mitt förra inlägg nämnde jag att många marknadsförare har missuppfattat vad som är viktigast för att marknadsföringen ska ge bra effekt. Enligt Kantars studier tror marknadsförarna att mediemixen var viktigast av allt och att förmågan att definiera målgruppen kom strax därefter. En missuppfattning som kostat många företag stora summor. För (som Kantar konstaterat) viktigast […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!