På hög kreativ nivå kommunicerar Almega i en aktuell kampanj, direkt till känslor och sinnen om en sida av problemen med offentlig upphandling. Fler sektorer borde följa Almegas exempel, för offentlig upphandling har många fallgropar och med många trista effekter. Under det senaste halvåret har nyheterna vid flera tillfällen talat om snuskiga skoltoaletter. Om skolbarn […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!