Det är svårt att sia, speciellt om framtiden, heter det ju. Det hindrar dock inte den brittisk-baserade omvärldsbevakaren Trendwatch, att ägna sig åt framtiden på heltid och studera trender över hela världen. Nyligen presenterade de sina spådomar om marknadstrender inför 2012, inom olika områden.  De flesta är av intresse också för svenska varumärkesägare, några av […]

Print Friendly
Läs mer

Jag tror inte egentligen att det finns något samband mellan chefredaktörsbytet på Resumé och tidningens ändrade utgivningstakt. Men det är möjligt att det fanns strategi bakom offentliggörandet av båda nyheterna vid samma tidpunkt. I denna personfixerade bransch kan man räkna med att chefredaktörsbytet blir betydligt mer uppmärksammat och diskuterat än den nya utgivningstakten. Det kan […]

Print Friendly
Läs mer

Tendensdagen häromveckan hade det samlade temat ”Utmaningar”.  Som en röd tråd genom det halvdussin talare, som dagen bjöd, var det tydligt att den största utmaningen för marknadsförarna är konflikten mellan tekniker/ekonomer och humanister.  Alltså de kulturkrockar och den bristande förståelsen som alldeles för ofta finns mellan marknadsförare och företagsledningar. Dagens första talare, Gurdeep Puri, en […]

Print Friendly
Läs mer

Det spirar en liten uppfriskande diskussion (förhoppningsvis kan den växa till debatt) om reklamens framtid, kreativa revolutioner och reklambranschens vägval. Det är välbehövligt. Delvis har diskussionen tagit avstamp i Guldäggets 50-årsjubileum på Fotografiska Muséet i Stockholm. Bland övriga programpunkter fanns också en diskussion om den kreativa revolutionen och reklambranschens utveckling, som jag förde med tre […]

Print Friendly
Läs mer

”Reklambranschen är per definition en feg bransch. Kunderna köper inte nytänkande. De köper hellre feghet, trygghet och igenkännande. Guldägget är feghet med finess.” Så sammanfattar Joakim Jonason läget i reklambranschen, och konstaterade att det inte är något speciellt för Sverige, det är likadant överallt. Och det är dessvärre inte heller någon ny företeelse. Joakim Jonason […]

Print Friendly
Läs mer

Det finns anledning att oroa sig för svenska företag och varumärken. Förändrade värderingar på arbetsplatserna och hos medarbetare styr utvecklingen åt fel håll. Det framgår av 2011 års upplaga av ”Sverigestudien”, som för tredje gången listat de värderingar som drygt 1000 intervjupersoner anser råda i samhället, på arbetsplatsen och i ett personligt perspektiv, samt vad […]

Print Friendly
Läs mer

Det är ett bra tag sedan jag första gången hörde att pr-branschen var på väg att gå om reklambranschen. Konkurrera ut den, mer eller mindre. Ryktet dyker upp allt som oftast.
Själv menar jag istället att pr- och reklam smälter samman.
Och inte bara pr och reklam, utan också alla andra discipliner.

Print Friendly
Läs mer

Starka företagsvarumärken får större betydelse i framtiden. Därför har exempelvis internationella konsumentvaruföretag börjat arbeta mer med corporate branding. På så sätt kan företagens samtliga varumärken få ett tryggt paraply att samlas under. Det är tanke gångar som fler skulle kunna ha nytta av. De behöver kanske inte ens ingå i samma koncern.

Print Friendly
Läs mer

Det har gått 50 år sedan den kreativa revolutionen bröt ut på DDB i New York. Vad behöver hända med reklamen under de kommande åren? Och vad krävs av våra varumärken idag?

Print Friendly
Läs mer

Förra året rivstartade reklammarknaden, efter lågkonjunkturen. Och i år kan vi räkna med fortsatt högtryck. De 10 procent av Sveriges Annonsörers medlemmar, som planerar att dra ner på investeringarna, kan nog få ångra sig. Men vi kan nog vänta en del förändringar i byrå/kund-samarbeten under kommande år. Byråerna bör satsa på mer kvalificerad rådgivning och lämna rutinjobben till kunderna själva.

Print Friendly
Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!