Framtiden kan vara lovande

Om företagen och deras kommunikationsbyråer förstår och vågar följa sina egna framtidsvisioner, bådar det gott för framtiden.

Den tolkningen gör i alla fall jag utifrån en undersökning från analysföretaget Regi, där byråledare och inköpare av kommunikationstjänster givit sin syn på kommande trender inom marknadskommunikationen, och hur det kommer att påverka samarbetet företagen och deras byråer. Resultatet presenterades igår på ett seminarium i Stockholm.

Studien skulle kunna sammanfattas med några få nyckelord som ”integration” och ”affärsnytta”.

Den tekniska utvecklingen bidrar, inte oväntat, till fortsatt stegrad betydelse av digitala och sociala medier, liksom företagens egna kanaler och ökad dialog. Alla tror också på ökad samverkan mellan mediekanaler och tydligare fokus på integration mellan kommunikationen och strategi, med högre krav på ekonomiskt mätbara mål och resultat.

Man kan förstås tycka att det borde varit självklart i alla tider att kommunikationen skall bygga på företagens strategier och att reklam ska skapa affärsnytta. Men många företagsledningar fortfarande ser marknadsföringsbudgeten som en utgift, utan närmare koppling till affärskritiska frågor. Den delegeras ut till reklam- eller marknadschefer utan mandat till strategiska beslut.

Dessutom har företagen sällan tillräckligt förtroende för reklambyråernas kompetens för att kräva maximal utdelning på samarbetet. Då får vi också intetsägande och tämligen meningslös reklam, som lever upp till företagsledningarnas missuppfattningar om den fristående utgiftsposten som lätt kan dras in, om tiderna kärvar.

Kommunikatörer och företag är över lag rätt överens om framtidsutvecklingen, visar undersökningen. Dock skiljer det en del mellan deras syn på hur framtidens kommunikationsbransch kommer att vara organiserad.

Hälften av kommunikationsköparna tror att de i framtiden oftare kommer att samarbeta med flera mindre, specialiserade byråer eller enskilda konsulter i lösa nätverk, snarare än bara en, stor fullservicebyrå. Kommunikationsbyråerna, däremot tror mer på tillväxten av stora byråer, med brett utbud av tjänster.

Men det ligger nog en del förträngning och önsketänkande hos byråerna bakom den framtidsvisionen. I en tid med höjda krav på prisvärdhet och return of investment, är det självklart att utvecklingen gynnar små, lättfotade organisationer. Eftersom behoven av specialkompetenser samtidigt ökar är det naturligt att konstellationer växer och krymper efter behov.

För att kommunikationsköparnas vision ska bli verklighet, ställs också högre krav på dem själva. Företagen måste tillsätta varumärkesansvariga med hög kompetens och förmåga att se över disciplingränser och funktioner.

Behovet av skickligare reklamköpare blir ännu tydligare då studien också pekar mot att tätare samarbetet och stärkta relationen mellan företagen och deras konsulter. Då gäller det att man inte byter byrå i tid och otid utan vårdar sina samarbeten för att få största möjliga nytta av investeringarna.

(Inlägget har tidigare varit publicerat i Dagens Industri)

Print Friendly, PDF & Email

3 thoughts on “Framtiden kan vara lovande

 1. Intressant! Jag fastnar lite på detta med byråernas och kundernas framtidsspaning kring byråstorlekar. Ditt argument för att byråerna sysslar med önsketänkande är att ökade krav på prisvärdhet och ROI gör det självklart att lättfotade organisationer har en fördel.

  Varför är det självklart? Du verkar förutsätta att det blir billigare med små organisationer – men är det verkligen sant? Om kraven på specialistkompetens ökar, kommer kostnaden för specialisten att fortsätta att vara specialist att öka. I takt med att olika discipliner mognar, blir det allt svårare att vara specialist – såvida du inte begränsar dig oerhört (“Facebook-kommunikations-expert”, t.ex.). Resultatet blir att de små måste ta mer betalt för att kunna lägga mer tid på kompetensutveckling.
  Medan de större kan sprida kostnaden för samma utveckling på många fler.

  Jag håller med om att marknaden för små aktörer kommer att förbättras framöver, delvis på grund av att kunderna själva kommer att få allt bättre kunskaper inom kommunikation. Det gör att de kan äga processen i större utsträckning.
  Men de som hotas av denna utveckling är inte de stora, utan snarare de mellanstora. Byråer som DDB, Forsman med flera kommer även fortsättningsvis att vara förstahandsvalet för stora aktörer – delvis just för att de är stora och klarar komplexa och omfattande jobb.
  Att det inte kommer att finnas stora och små byråer sida vid sida har du absolut inte hävdat ovan, men som sagt, det jag reagerade på var detta “självklart”: utveckla gärna det vidare.

  1. Vi är rätt överens. Jag tror också att det är mellanstorleken som lever farligast. Det stämmer onekligen att “det är mitt i vägen du har lättast att bli överkörd”. Och att stora byråer som F&B, DDB etc blir förstahandsval för många stora aktörer. De små, ofta enskilda, aktörerna kan vara snävt specialiserade eller mycket väl etablerade enskilda yrkesmän/kvinnor. De är mer löst knutna till varandra i amöbaliknande formationer (typ Kungsgatan 3, Tegnérlunden och liknande organisationer som var rätt vanliga en gång i tiden). Detta kräver mer kvalificerade kunder. Men redan idag finns en ganska stor kader väl, utbildade och mer allerta marknadsförare på väg in i företagen.
   Men jag kan hålla med dig om att just ordet “självklart” kan vara ett lite väl slarvigt ordval, som stör tankegången.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.