Valet av Hanser-stipendiat, en viktig symbolfråga

Kom! har idag offentliggjort att det är Michael Wolf, Swedbanks vd, som får årets Bengt Hanser-stipendium.

Min första reaktion var förvåning.

Men den gick rätt snabbt över.

Det är ett bra val, på flera sätt. Inte minst symboliskt.

Jag har aldrig träffat Michael Wolf personligen, men jag lyssnade på honom när han beskrev Swedbanks varumärkesarbete på Stora Annonsördagen 2011. Han visade då på glädjande insikter och ambitioner och hans tal om bankens varumärke väckte hopp.

Swedbank tappade mycket förtroende under den stora bankkrisen i mitten av 00-talet, även om SEB förlorade ännu mer.

Michael Wolf blev Swedbanks vd på våren 2009 och sent på hösten samma år anslöt Björn Larsson som koncernmarknadsdirektör.

Bara detta val av marknadsdirektör var en tydlig markering från Michael Wolf. Björn Larsson är förvisso ekonomie doktor och har en bakgrund från McKinsey & Co. Men framför allt har han lång erfarenhet från reklambranschen, med jobb som vd och/eller ordförande på både Lowe Brindfors, A-Com och Leo Burnett. Han vet verkligen vad bra, långsiktig reklam kan åstadkomma.

Swedbank drog också igång ett långt, internt arbete för att vända bankens anseende, vilket bland annat resulterade i en ny, långsiktig varumärkesplattform. På det byggdes bland annat det reklamkoncept, som tagit hjälp av den historiska livlinan som den gamla Sparbanksbakgrunden kunde erbjuda.

Bland både företag och privatpersoner har den gamla Sparbankseken alltid varit en symbol för ekonomisk stabilitet och trygghet. I bankvärlden finns knappast något som är starkare laddat med positiva känslor. Banken skulle, efter den högtflygande satsningen på att bli en internationell storbank, slå sig ner under eken igen i sitt nya reklamkoncept. Det var en klok tanke och en tydlig kommunikativ symbolik, som sedan har utvecklats vidare.

Och varumärket har stärkts.

Om man exempelvis studerar de varumärkesmätningar som görs av Xtreme Business Insight och Resumé, kan man se att Swedbank är den klart starkaste aktören, när det exempelvis gäller förstahandsval, lojalitet och emotionell koppling.

På Stora Annonsördagen talade Michael Wolf om bankens varumärke, som om han verkligen förstod vad han pratade om. Vilket verkligen inte är alltför vanligt för herrar i hans position. Speciellt inte i hans bransch (något som också framgått av andra bankchefers resonemang).

När Michael Wolf nu tilldelas Bengt Hanser-stipendiet, ser jag tre klara argument för detta.

1.. Banken har under hans ledning (tillsammans med Björn Larsson och hans marknadsavdelning) stärkt varumärket och tydligt visat vad reklam betyder i sammanhanget.

2.. Genom att Michael Wolf får priset, blir det också tydligt hur viktig vd:s roll är för ett långsiktigt varumärkesarbete, med bra reklam som bärande element.

3.. Dessutom är Michael Wolf en uppmärksammad spelare i näringslivets absoluta elitserie. När han belönas med Bengt Hanser-stipendiet, kan det förhoppningsvis också sända viktiga signaler till resten av näringslivet. Och kanske till och med till affärspressen.

Så jag säger bara: Grattis Michael Wolf! Välkommen i klubben!

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.