Skickliga kunder är mest nöjda med sina byrårelationer

När analysföretaget Regi i början av 2010 presenterade resultaten av den senaste undersökningen Årets Byrå gjorde man också en analys av eventuella gemensamma egenskaper hos de vinnande byråerna. Resultatet var intressant och säger egentligen lika mycket om byråernas kunder, som om byråerna.

Det är de mest professionella och skickliga företagen som är mest nöjda med sina byråsamarbeten och får bäst valuta för sina investeringar.

De förstår vad de ska ha sina kommunikationskonsulter till. De ställer höga krav, vet vad de är ute efter, sätter upp tydliga mål och utvärderar kontinuerligt både investeringarna och samarbetet.

De vinnande byråernas kunder betraktar sina byråer mer uttalat som strateger och rådgivare, visar undersökningen.  Alldeles särskilt tydligt var det i det samarbetet med företagens reklam- och pr-byråerna.

Det är mycket klokt. Inte minst nu. Denna upplaga av Årets Byrå gäller ju byrårelationerna under det svarta lågkonjunkturåret 2009.  Då gällde det, mer än någonsin, att använda sina resurser klokt.

Behöver man göra besparingar i sin marknadsföringsbudget, är det inte den kvalificerade, strategiska rådgivningen man ska dra ner på. Bättre då att hålla igen på exempelvis enklare, teknisk produktion och rutinuppgifter. Sådant måste inte nödvändigtvis hanteras av kvalificerade reklambyråer till höga kostnader. Det kan överlåtas på produktionsbyråer, eller till och med delvis skötas av företagen själva, efter instruktion från reklam- och designbyråerna.

Men när det gäller kommunikationsstrategierna, oavsett om det gäller budskap, utformning eller medieval, bör man anlita de skickligaste konsulter man kan finna.

De vinnande byråernas kunder har i högre grad satt upp kvantitativa mål och kan avgöra vad de får för utdelning på sina investeringar. Undersökningen visar också att de byråer som får bäst betyg av sina kunder, i högre grad uppnår de mål som satts upp. Och deras arbete resulterar oftare i god effekt i förhållande till investerade medel. Dessutom tar de i större utsträckning initiativ till utvärdering av samarbetet och deras kunder är i högre grad nöjda med de uppföljningar som byrån gör.

Om man tittar närmare på kundlistorna hos byråerna i topp, finner man många starka, framgångsrika varumärken. Ofta också långvariga relationerna mellan byråerna och deras uppdragsgivare.

Kompetenta marknadsförare inser nämligen att byråvalet, är en komplicerad process och att det tar tid, ibland upp till ett par år, för en ny konsult att få full insikt i varumärket och sätta sig in varje detalj i uppdraget.

I ett sådant samarbete rusar man inte iväg och gör en kul kampanj efter någon månad. Eller tröttnar och ”behöver omväxling” efter något år.

Företag med den insikten jobbar istället nära sina konsulter. De ger dem förtroende, insikt och frihet att tänka själva. De förväntar sig stordåd och måluppfyllnad.

Det är sådana företag som är förutsättningen för bra byråer att bli fenomenala byråer.

Och det sådana företag som har förutsättningar att bli väldigt nöjda byråkunder.

(Inlägget har tidigare varit publicerat i Dagens Industri)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.