Frågan om vad som är rimligt timdebitering för en projektledare blossade plötsligt upp, i samband med Försvarets byråupphandling. Det enda den diskussionen egentligen tillför är en påminnelse om de märkliga och orimliga reglerna för offentlig upphandling. För vad spelar timdebitering för roll (om den ens förekommer) ifall man inte vet hur många timmar som krävs? […]

Läs mer

Ekonomisk oro är orden för dagen. Och för varje nyhetsinslag blir vi allt oroligare. Under sommaren har mörka, ekonomisk orosmoln tornat upp sig över både Euro-länderna och USA. Och finansminister Borg blir allt dystrare i ansiktet för varje tv-framträdande. Men jag hoppas svenska företagsledare behåller huvudet kallt och inte lika snabbt som vanligt drar i […]

Läs mer

Puh! Nu är lågkonjunkturen över. Då behöver vi inte göra reklam längre. Ja, så verkar småföretagen resonera, om man ska tro en ny undersökning från Visma. Medan medlemmarna i Sveriges Annonsörer växlar upp, drar de mindre ner. Och så förblir de små. Börsbolagen är inte bättre. De satsar visserligen. Men struntar i vad de får ut av investeringarna.

Läs mer

Det finns många sätt att ”bevisa” effekter av marknadsaktiviteter. Marknadschefer och konsulter mäter och undersöker för glatta livet. Undersökningsföretag och statistiker bygger sin lönsamhet på detta famlande efter bekräftelse. En del nöjer sig, än idag, med att peka på obs-värden eller reklamerinran som framgångsbevis. Byrån dunkar en färsk obsmätning i skrivbordet och pustar ut. Och […]

Läs mer

Visserligen talar alla företagsledningar om varumärket som sina främsta tillgångar. Ändå har de sällan någon aning om hur stora dessa resurser är. Knappt en bråkdel värderar sina varumärken eller undersöker hur marknadsaktiviteter påverkar värdet. Inte ens de som kontinuerligt följer upp sina aktiviteter tänker speciellt mycket längre än till nästa kampanj eller säljcykel. ”Långsiktighet” är […]

Läs mer

 När tiderna framöver börjar kärva igen kommer snart ordern från företagsledningen: ”Dra ner på reklamen! Jobba operativt!” Många marknadschefer anar nog riskerna, men har inte styrka nog att sätta sig upp mot påbuden. Och så gör de två generalfel, som i värsta fall tar död på varumärket helt och hållet: minskar medieinvesteringarna och ökar prissamarbetet […]

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!