En ny bok, färsk från tryckeriet

Så blev den då klar till slut. Den första boken i en serie av monografier över nordiska kommunikationsbyråer.

Det var ungefär ett år sedan som Marie Arvinius på Arvinius + Orfeus Publishing frågade mig, om jag var intresserad av att skriva några böcker om reklambyråer. Förlaget, som är baserat i Stockholm och Oslo, är special­iserat på konst, arkitektur och design och har bland annat gett ut ett antal böcker om nord­iska klassiska och moderna konstnärer, arkitekter och designers. Flera av dessa böcker har också vunnit internationella utmärkelser

Inspirationen till en bokserie om reklambyråer kom från en liknande serie om arkitektbyråer. Våra diskussioner om hur böckerna skulle läggas upp, rent redaktionellt, påminde om hur jag tidigare i många år jobbat med med Quo Vadis. Där hade vi ett par stående inslag – Under Luppen och Analysen.

Under Luppen var djupintervjuer med reklambyråer om hur de jobbade och resonerade kring reklam.

Analysen – analyserade helt enkelt reklamkampanjer och –koncept.

Jag har alltid trott på pedagogiken i goda exempel och en bokserie som speglar hur några av de mest professionella byråerna arbetar och resonerar kring kommunikationen, skulle kunna bidra till att inspirera både branschdiskussioner och utveckling. Det var min utgångspunkt och gjorde det lätt att nappa på förslaget.

Som första byrå valde vi Åkestam Holst. Byrån har legat på tio-i-topp i sin kategori i branschmätningen Årets Byrå tio år i rad. Sju av dessa år på första platsen. Det var en utmärkt utgångspunkt för serien.

Jag kontaktade byrån och berättade om projektet och Marie Arvinius diskuterade sedan igenom det praktiska och ekonomiska upplägget med byråledningen.

I april började jag mitt jobb med intervjuer med grundarkvartetten och medarbetarna. Det blev åtskilliga timmar uppe på Kungsgatan. Jag blev insläppt i interna möten och kreatörsgenomgångar och jag fick ovärderlig hjälp av Jessica Söder, som är produktionsledare på byrån. Hon bokade upp intervjutider och konferensrum, där jag kunde sitta och samtala med många av medarbetarna i flera dagar. Och hon administrerade första kontakter med kunder, så att jag fick tillfälle att intervjua flera av dem också.

Resultatet har blivit en bok som beskriver byråns start och utveckling. Motgångar och framgångar. Synen på reklam och de vägval man gjort. Hur man jobbar och varför man gör på det sättet. Systerenheter och varför de kommit till. Samt ambitionerna för framtiden. Plus en handfull kunders tankar om byrån,  samarbetet och resultaten av det.

Under alla dessa intervjuer såg jag en tydlig linje, som kan förklara varför Åkestam Holst nått de framgångar man gjort. Från en mycket tuff start, när katastrofen var nära, till dagens topposition. Byrån grundas på en mycket positiv företagskultur och den värdesätts och vårdas väl. Den skapar en grundtrygghet, som gör det lättare att ständigt ifrågasätta det egna arbetet och sträva efter utveckling och förbättring. Vilket är centralt i allt som görs.

Jag lämnade mitt sista manus till förlaget i augusti och sedan gick alla mina texter till översättning, där jag tycker att Gabriella Carlsson och Dorte H Silver har gjort ett väldigt bra jobb. Jag känner igen min egen tonalitet i den engelska texten.

Jessica Söder och ett team på byrån har tagit fram mänger av exempel och bilder av jobb, Göran Åkestam har skrivit bildtexterna och Daniel Blom har varit uppe på byrån och fotograferat medarbetare och arbetssituationer.

Magnus och Sofia Darke på Dalston Creativ tog därefter över stafettpinnen för att formge boken. Ett jobb som jag är riktigt imponerad av.

Och nu är alltså boken, eller rättare sagt böckerna, klara. Totalt 256 sidor vardera. En svensk och en engelsk version.

Böcker

Några av kapitlen:

Tuff start för ny byrå

Äntligen en ny kund!

Den första dansen med de stora elefanterna

Förlorad pitch leder till ny kund

Så här ser vi på reklam

Dags att växla upp – även affärsmässigt

Vardag och framtid i den kreativa fabriken

En kampanj växer fram

Hur ska man behålla det bästa av det gamla och växa vidare?

Ett hus med flera rum

Bland de kunder som är intervjuade finns Posten, Apotek Hjärtat, Folksam och ATG. Och förstås Pause Ljud & Bild, där Fredrik Hjelmquist avslöjar att han egentligen skulle ha blivit rockstjärna. Om nu hans föräldrar inte glömt att anmäla honom till musikskolan.

Något mer tänker jag inte berätta om innehållet. Det får du läsa själv. Men jag lovar att det var ett mycket roligt jobb och jag är riktigt nöjd med resultatet.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.