Bra val Komm!

Jag inbillar mig förstås inte att Komm lyssnat på mina råd, men det gläder mig att de tog det beslut om vd, som jag förespråkade i min blogg i början av augusti.

Linda Nilsson är inte längre t.f. vd, utan bara vd.

Ett mycket bra val. Hon har gjort ett utmärkt jobb under sin tid som t.f. Men jag blir inte förvånad om hon gör ett ännu bättre, utan prefix på sin titel.

Visst står bokstäverna t och f för ”TillFörordnad”, men nog antyder det samtidigt också väldigt mycket ”TillFällig”. Nu är den känslan i alla fall borta och förutsättningarna bättre för tydlighet, kontinuitet och långsiktighet.

Linda känner organisationen, medlemmarna och branschen mycket väl. Möjligheter, behov och problem. Inte minst värdefullt i tider som dessa. Det innebär också att Komm kan ägna sig åt sin uppgift och växla upp, istället för att tappa fart i en rekryteringsprocess och i det försvagade fokus som är naturlig under en inkörningsperiod med en ny person på jobbet.

Komms ordförande, Helena Westin, konstaterade i en intervju i Resumé för en vecka sedan att det finns en hel del frågor där Komm skulle kunna ha en hårdare röst.

Hon nämnde exempelvis pitcher, gratisarbete, mångfald, reklam som skadar respekten för branschen, sjunkande annonsintäkter (som utgör ett hot mot medierna,  journalistiken och i förlängningen demokratin) och annonsörer som bryter mot marknadsrätten.

Jag håller med henne och hoppas att Komm nu ska satsa rejält på opinionsbildning om kommunikationens ansvar och roll.

I samma Resumé-artikel intervjuades också ordföranden i Sveriges Mediebyråer, Daniel Eriksson, eftersom även hans organisation var utan vd.

Sveriges Mediebyråer har nu ett utmärkt tillfälle att ta ett klokt beslut: lägg ner organisationen och rekommendera era medlemmar att gå med i Komm!

Detsamma kan sägas till de andra organisationerna inom kommunikationsbranschens olika discipliner – pr, content, event, sponsring och allt vad det är.

Det är dags att ruska om i organisationsmyllret. Kommunikationsbranschen är svårt överbelamrad av organisationer.

Jag har tjatat om det många gånger. Men jag gör det igen.

Att varje enskild disciplin ska ha sitt eget förbund (och sin egen tävling) är fullkomligt löjligt. Det gör bilden av branschen otydlig och dess röst svag och splittrad.

Jag kan se en viss logik i att det finns en organisation för annonsörer och en för byråerna. Max.

Men det finns flera frågor där också dessa två organisationer (annonsörernas och kommunikationsbyråernas) ska samarbeta mycket nära. Självklart gäller det opinionsbildningen kring kommunikationens plats och roll. En oerhört viktig, men lite eftersatt uppgift.

Men det finns mycket att enas om kring frågor om transparens och effekt.  Som att agera med gemensam röst i diskussioner och förhandlingar med mediehus och plattformar.

Komm och Sveriges Annonsörer har nyligen samarbetat för att ta fram Effektinitiativet. Det är ett väldigt bra exempel på hur de kan nå gemensamma mål för sina medlemmars bästa.   

Och om alla byrådiscipliner släpper revirprestigen och går samman, då kommer de att kunna göra verklig nytta för marknadsföringens och kommunikationens utveckling, för näringsliv och samhället och för sina medlemmar.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Bra val Komm!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.