Ett nygammalt kapitel i min historia

Jag har jobbat med analys och bevakning av varumärkesutveckling och marknadskommunikation i hela mitt liv, sedan jag gick ut Journalisthögskolan. Eller, rättare sagt, jag började faktiskt redan innan jag tog examen, eftersom jag gjorde min praktiktermin på Resumé och sedan fortsatte jobba med tidningen under min sista termin i skolan och några år framåt.

Jag har svårt att tänka mig något mer intressant och roligt journalistjobb (ja, möjligen mat och resor då).

Under 20 år drev jag min egen tidning, Quo Vadis, med den redaktionella idén att bidra till ökad kunskap hos dem som arbetar med reklam och marknadsföring och föra branschen framåt. Analys och fördjupning var vårt fokus – även i nyhetsbevakningen. 2003 belönades jag med Bengt Hanser-stipendiet för mitt jobb med Quo Vadis. Något som naturligtvis gjorde mig mycket glad och stolt.

QV började som ett vanligt postdistribuerat nyhetsbrev, men blev efter ett år en tryckt tabloidtidning med varannanveckasutgivning. För att sedan övergå till daglig nyhetsbrev, först med faxdistribution och sedan med e-post. (Quo Vadis hann även ge ut tre böcker, varav en korades till Årets Marknadsföringsbok 2006 -Varumärkesbygget).

Jag valde att lägga ner Quo Vadis 2008, men har fortsatt jobba med marknadskommunikation och varumärken på olika sätt. Talat, coachat och, förstås, skrivit. Bland annat krönikor i Dagens Industri, Dagens Media och Annonsören.

Det är ingen överdrift att påstå att kommunikationsbranschen genomgått en revolution under de decennier jag bevakat den.

Omvälvande teknik- och paradigmskiften har passerat. Hela branscher har försvunnit och nya kommit till. Kommunikationsbyråer har fötts, slagits ihop, splittrats, blomstrat, kraschat och återuppstått.

Massor av genial reklam har producerats och ännu mer goja.

Det är en i högsta grad föränderlig värld.

Det är en av orsakerna till att den är så spännande.

Jag skulle aldrig säga att det var bättre förr. Men det var helt klart enklare.

Enklare att vara marknadschef. Enklare att vara kreatör och projektledare.

Konkurrensen ökar från många håll – branschglidning, nya internationella aktörer och inte minst kedjornas egna märkesvaror. Medierna mer fragmenterade och fullkomligt gränslösa. Konsumenterna ställer allt högre krav på transparens och snabba reaktioner i sociala medier och butik, både på händelser och utveckling man själv kan påverka och sådant som ligger långt utanför företagets makt.

Behovet av analys och fördjupning är och förblir lika stort som alltid.

Så, när Resumés chefredaktör och förlagschef, Claes de Faire, kontaktade mig för några månader sedan, med en idé om ett analysbrev med marknadschefer som huvudmålgrupp, blev jag förstås mycket intresserad. Speciellt som jag tycker att Resumé har utvecklats väldigt bra, sedan han tog över ledningen. Det har aldrig varit någon hemlighet att jag många gånger har varit väldigt kritisk till Resumé och tidningens inriktning och nivå. Men Claes de Faire har vänt den här utvecklingen och är på väg åt rätt håll, tycker jag. Hans ambitioner märktes snabbt. Satsningen på fördjupande nyhetsbrev inom olika nischer är ytterligare ett exempel på det.

Så, sedan vi diskuterat igenom ett tänkbart upplägg på ett nyhetsbrev, tackade jag med stor glädje ja till att göra det.

I morgon, fredagen den 28 augusti, är det så premiär för den första utgåvan av Analys & Marknad.

Varje utgåva kommer bland annat att redovisa en bransch/varumärkesundersökning. Xtreme Nordic gör mätningar av hur varumärkena i den aktuella branschen förhåller sig till varandra och hur konsumenternas preferenser ser ut för dessa varumärken, vid en given tidpunkt och hur detta har förändrats. Jag kommer att analysera dessa undersökningar och övriga förutsättningar för varumärkena och deras utveckling. Historiska fakta och möjliga vägar framåt. Jag kommer också att fokusera på branschöverskridande strategiska frågeställningar som har betydelse för varumärkesutvecklingen. Från positionering, implementering av varumärkesstrategier och varumärkesbreddning till byråval och samarbetssvårigheter. Jag har alltid trott på värdet av bra exempel. Skickliga yrkesmänniskor, kreatörer, strateger, forskare och alla andra som kan tillföra något, kommer att få dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

På så sätt hoppas jag att Analys & Marknad ska bidra att utveckla dem som arbetar med att utveckla och vårda starka varumärken. Oavsett om de jobbar på en marknadsavdelning eller en kommunikationsbyrå av något slag. Inom offentlig, likväl som inom privat sektor.

Så – man kan säga att jag sluter en cirkel på mer än ett sätt. Jag inleder ett samarbete med Resumé, där jag en gång började. Och jag är åter igen med och startar ett nyhetsbrev, som ska bidra till att öka kunskapen för dem som arbetar med att bygga varumärken.

Mycket roligare än så kan jag inte ha det.

Jag hoppas att läsarna också ska gilla det.

Analys & Marknad säljs via Bonnier Business Media: https://bbm.bonnier.se/analysmarknad

Print Friendly, PDF & Email

3 thoughts on “Ett nygammalt kapitel i min historia

  1. Starkt jobbat i alla år, Carin! Lycka till med det nya initiativet; det låter spännande och relevant!

  2. Bara underbart och behovet är stort. Det är så hypat kring digitalt så många glömmer vad det handlar om.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.