En av Komms arkitekter har lämnat oss

Ännu en minnesvärd person som gjort viktiga insatser i reklambranschen lämnade oss under sommaren. Det är Tom Zimmerman, som var byrå- och projektledare på MK Marknadskommunikation, en byrå han startade tillsammans med sina tre kompanjoner 1968. En välrenommerad byrå, som bland annat under 20 års samarbete med Pripps Blå permanentade det maritima temat (innan Pripps med Brindfors hjälp satte musik till det).

Tom Zimmerman var ingen reklamestradör, som stod mitt strålkastarljuset och glänste. Jag tror han var rätt nöjd med att slippa det.

Han var strateg och gjorde viktiga och bestående insatser i branschen och jag tycker det finns all anledning att påminna om dem.

De viktigaste gjorde han som ordförande för Sveriges Reklambyråförbund i mitten av 80-talet.

Då bidrog han till att lägga grunden för det som idag är en av världens främsta reklamutbildningar – Berghs School of Communications. Då, i början/mitten av 80-talet, drevs verksamheten i TBV:s regi. Skolan, som ursprungligen startats 1941 av av Gösta och Irma Bergh som Reklamtekniska skolan erbjöd kurser i exempelvis illustration och annonsteckning. TVB, som sedan tidigare drev Reklam och Marknadsinstitutet (RMI) köpte Berghs av grundarna och slog ihop de båda utbildningarna till RMI-Berghs. En sammanslagning som inte fungerade helt perfekt (milt sagt). En svag konjunktur och allmän aversion mot reklam, gjorde inte saken bättre. TVB bestämde sig för att lägga ner RMI-Berghs. Lärare och elever vände sig till Reklambyråförbundet som insåg behovet av en bra reklamutbildning och tog över skolan 1983, ombildade den till aktiebolag och tillsatte Tore Norinder som vd och rektor. Sen dess ha skolan stadigt utvecklats och ingår numera i Intendia Group).

I början av 80-talet fanns också två branschförbund.

Det var ABCD, förbundet för Art, Bild, Copy och Design, som organiserade individerna. Kreatörerna, stjärnorna, förebilderna, genierna och prinsessorna på ärten. De arrangerade Guldäggstävlingen, men leddes av betydligt mer löst sammansatt och ideellt arbetande styrelse än byråförbundet.

Sveriges Reklambyråförbund, en rätt mossig organisation av det slag som det fanns en hel del i början och mitten av 1900-talet. De organiserade företagen i branschen och drev tidningen Resumé, som var den främsta inkomstkällan (en guldkalv av Guds nåde, när annonsörerna stod i kö).

När Tom Zimmerman tagit över ordförandeskapet i förbundet såg han både bristerna och tänkbara möjligheter och närmade sig Bengt Hanser som var ordförande för ABCD.

De lyckades med gemensamma krafter gifta ihop sina organisationer. Icke utan invändningar förstås (framför allt från skeptiska kreatörer i ABCD), men slutligen kunde stora delar av de bådas medlemmar samlas på Berns i Stockholm, 1986, för att ta beslutet.

Man bildade Sveriges Reklamförbund och med den skapades en tydligare, enhetlig representant för branschen samt en starkare organisation för bland annat utbildning, utveckling och driften av Guldägget. Plus inte minst en samlad röst för att driva opinion om reklamens roll. Vilket bland annat manifesterades av Bengt Hanser-stipendiet.

I det nybildade förbundet blev Lars Falk ordförande och Bengt Hanser vd. En viktig signal till de kreatörer som varit negativa till sammanslagningen och en markering av kreativitetens centrala betydelse för reklamens utveckling.

Tom Zimmerman lämnade förbundsledningen och ägnade sig åt sin byrå. Ett antal år senare fick han handgripligen erfarenhet av baksidorna med internationella samarbeten. Byrån hade blivit svensk Eurocom-byrå. Men när Euorcom gick samman med RSCG och blev Euro RSCG, beordrade de internationella huvudmännen en hopslagning av MK och Håwi/RSCG. En sammanslagning som försökte jämka ihop två helt skilda kulturer, men inte lyckades.

De tidigare delägarna i MK startade om på nytt, men Tom Zimmerman kände snart att han ville göra något annat än att driva byrå. Han övergick till att jobba i egen regi som strateg. Men han hade en del fortsatt samarbete med Bengt Hanser liksom med Nils Welinder (som också funnits med i ledningen av Reklamförbundet). De agerade ibland som varandras bollplank och extra resurser under paraplyet ”Reklamstrategerna”.

I mitten av juli somnade Tom Zimmerman in. Men hans insatser för att utveckla branschen genom bra utbildning och ett tydligt branschförbund lever vidare.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.