Företagen som drar ner på reklamen lever farligt. Det är ingen nyhet, även om det tål att upprepas. De som satsar sina pengar på prispromotion, skulle i stort sett lika gärna kunna skänka pengarna till kedjorna direkt.

Läs mer

Två forskare på Handelshögskolan i Stockholm skall ägna två år till att studera svensk reklambransch från 1960 och framåt. Det är verkligen på tiden att reklamen kommer i fokus i den akademiska världen. Det kan bidra till att höja dess status. Men, det verkar som att forskarnas hypoteser leder dem fel redan från start.

Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!